POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka prywatności strony afstudio.com.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony afstudio.com.pl

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowałam wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontroluję ich wykonywanie i stale sprawdzam ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” ZOBACZ Polityka plików cookies.

Zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój mojej strony internetowej. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W witrynie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od mojej strony i nie są w żaden sposób nadzorowane przez ze mnie. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecam się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji biuro@afstudio.com.pl